Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü Kutlandı.

 

 

 

Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü Yıldönümü nedeniyle 20 Ekim 2017 Günü Iğdır Kültür Merkezi Salonunda Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından bir program yapıldı.

PROGRAM

  • Saygı Duruşu ve müteakiben İstiklal Marşımız ile Azerbaycan Milli Marşının okunması
  • Açılış konuşması

Ziya Zakir ACAR (Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliği Der. Bşk.)

Nuri GULİYEV (Azerbaycan Kars Başkonsolosu)

  • Konferans:

Arslantürk AKYILDIZ (Iğdır Üniversitesi)

Doç. Dr. Karanfil HALİLOVA (Bakü Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA (Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Nurhan AYDIN (Kafkas Üniversitesi)

 

 

Ziya Zakir ACAR’ın Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü Konuşması

Kadim tarihi köklere sahip olan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, karşılıklı girişimler ve sarsılmaz irade temelinde geliştirilmektedir.  

Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir. Dinimiz bir, dilimiz bir, kültürümüz birdir. Tarihimizde de çok benzeyen, kesişen noktalar vardır. Ekim ayı bunların başında gelir. Ekim ayı, hem Türkiye için önemli hem Azerbaycan için önemli. 29 Ekim’de biz Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz, 18 Ekim’de ise Azerbaycanlı kardeşlerimiz bağımsızlık günlerini kutluyor.

Her iki ülke de geçtiğimiz yüzyılda çok sıkıntılar çekti, çok zahmetli günler geçirdi ama hamdolsun, bugün, Türkiye Avrupa'nın, Azerbaycan ise Güney Kafkasya'nın parlayan yıldızıdır.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dediğimizde aklımıza Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel bir sözü gelir: “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.” Biz hep öyle bilmişizdir, Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri, gerçekten Azerbaycan’ın Merhum Lideri Haydar ALİYEV’in dediği gibi “Bir millet iki devlet” gözüyle görülmüştür.

Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 9 Kasım 1991'de tanıyan ilk devlet olmuştur. Diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de kurulmuş ve Bakü’de Başkonsolosluk olarak görev yapmakta olan temsilciliğimiz Büyükelçilik düzeyine yükseltilmiştir.

Azerbaycan’da ayrıca Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluklarımız faaliyet göstermektedir. Azerbaycan’ın ise Ankara’daki Büyükelçiliğinin yansıra İstanbul ve Kars’ta da Başkonsoloslukları bulunmaktadır.

Haydar Aliyev, Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı bir konuşmada Türkiye’nin Azerbaycan’ı ilk tanıyan devlet olmasının önemini, “Bu, Türkiye’nin cesaretli adımı ve Azerbaycan’a kardeşlik münasebetinin neticesi idi. Azerbaycan’ın kendi bağımsızlığına nail olması ve bütün dünya devletlerinin Azerbaycan’ı tanıması için Türkiye’nin çok büyük yardımı olmuştur” sözleriyle dile getiriyordu. Gerçekten de Türkiye’nin Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıma kararı, iki ülke arasındaki siyasal ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır.

Taşıdığı bütün risklere karşın bu Türkiye’nin aldığı bu karar, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bakımından çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde birbirinden ayrı düşen iki kardeş devlet, o günden sonra, uluslararası alanda örnek gösterilecek bir dayanışma ortaya koymuş ve “bir millet iki devlet” olmayı başarmıştır.

İki devlet arasında 1997-2017 yılları arasında kayda değer miktarda iktisadi ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç çerçevesinde mevcut olan bu ekonomik ilişkilerin miktarının daha da artırılması öngörülmektedir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk iş adamlarının Azerbaycan’da iş yerleri açması için birçok imkân ortamı oluşturmuş ve bu konuda gerekli talimatlar vermektedir. İki devlet arasında mal, iş gücü, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Azerbaycanlı kardeşlerimizin 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tekrar kutluyorum. Azerbaycan'ın yüz yıllık bağımsızlık meşalesinde çok önemli roller üstlenmiş olan ve "Yükselen bayrak bir daha inmez." diyen Mehmet Emin Resulzade'yi, Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman komutanı Nuri Paşa'yı, 1991'de yeniden bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, Türkiye'yle Azerbaycan arasındaki ilişkiyi "Tek millet, iki devlet." özdeyişiyle sembolleştiren modern Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev'i ve isimsiz kahramanlarımızı, şehitlerimi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bağımsızlığın kutlu ve ebedi olsun Azerbaycan…